Thứ 5 ngày 15-8-2019, hòa chung cùng Giáo Hội mừng đại lễ Đức Maria hồn xác lên trời. Cha giám quản AnTôn, quý thầy cùng ban giáo lý đã tổ chức vui chơi tổng kết hè và trao phần thưởng khuyến học cho các em đạt thành tích giỏi - xuất sắc trong việc học văn hóa và Giáo Lý năm học 2018-2019.

Lúc 17h00, Chúa Nhật ngày 23/6/2019 tại nhà thờ Giáo xứ Vỉ Nhuế, 58 em thiếu nhi đã được Xưng Tội, Rước lễ lần đầu tiên trước sự hiện diện của cha Giám quản An-tôn Ngô Văn Thông, các phụ huynh, và cộng đoàn Giáo xứ.

Cùng tổ chức hội thi Giáo lý cấp giáo hạt ngày 23/7/2019 trong toàn Tổng Giáo phận Hà Nội, giáo hạt Nam Định đã tổ chức cho 61 đội thi tại giáo xứ Vỉ Nhuế. Hội thi được khai mạc vào lúc 7h30 và bế mạc Hội thi lúc 10h30 với Thánh lễ tạ ơn và phần trao giải.

Việc tổ chức mừng lễ quan thầy của quý cha mang thánh hiệu Antôn trong Tổng giáo phận Hà Nội hàng năm là dịp để quý Cha gặp gỡ, chia sẻ đời sống mục vụ và sống tình huynh đệ theo mẫu gương của thánh Antôn quan thầy. Năm nay là năm thứ 4 các cha đã tổ chức và chọn Giáo xứ Vỉ Nhuế là điểm hẹn cho ngày hội ngộ đặc biệt này. Thánh lễ được diễn ra vào ngày 17 tháng 6 năm 2019. Năm nay vì nhiều lý do khác nhau trong công việc mục vụ nên một số cha vắng mặt.

Video Giáp Đồng mừng lễ quan thầy Thánh Phêrô 27.6.2019

CÁO PHÓ

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống,

Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11, 25)