1. Lm. PHÊRÔ TRỰC

Sinh ngày:          
Thụ phong linh mục: 1867
Quê quán: Kẻ Nấp
Chính xứ: Bái Vàng, Cách Tâm
Tạ thế: 1876

-----------------------

2. Lm. PHÊRÔ XUÂN

Sinh ngày:          
Thụ phong linh mục: 1874
Quê quán: Kẻ Nấp
Chính xứ: Tuân Dụ
Tạ thế: 1888

-----------------------

3. Lm. PHÊRÔ THUẬT

Sinh ngày:          
Thụ phong linh mục: 5-12-1897
Quê quán: Kẻ Nấp
Chính xứ: Lưu Xá, Đông Lao
Tạ thế: 1945

-----------------------

4. Lm. GIUSE NGUYỄN VŨ KHOÁI

Sinh ngày:
Thụ phong linh mục: 7-12-1902
Quê quán: Kẻ Nấp
Chính xứ: Sơn Miêng, Hạ Trang, Bái Vàng
Tạ thế: 1-10-1912/1914 (?)

-----------------------

5. Lm. ANTÔN NGUYỄN TIẾN HIẾN

Sinh ngày:                     1904 (1899) ?
Thụ phong linh mục:     6 – 4 - 1935
Quê quán:                     Vỉ Nhuế
Chính xứ:                      Lưu xá (1950)
Tạ thế:                           22 – 11 – 1976

-----------------------

6. Lm. NGUYỄN TIẾN HƯƠNG

Sinh ngày:
Thụ phong linh mục:
Quê quán:                     Vỉ Nhuế
Mục vụ tại:
Tạ thế:

-----------------------

7. Lm. ĐÀO TIẾN QUẢNG (TÌNH)

Sinh ngày:
Thụ phong linh mục: 1955
Hồi tục: 1973
Quê quán:  Vỉ Nhuế
Mục vụ tại: (Hồi Tục)
Tạ thế: 1993

-----------------------

cha trieu

 

8. Lm. GIUSE LÊ ĐỨC TRIỆU

Sinh ngày: 1 – 7 - 1922
Thụ phong linh mục:  6 – 6 - 1959
Quê quán: Vỉ Nhuế
Mục vụ tại:  Ban Mê Thuật
Tạ thế: 7-7-2007         

 

 -----------------------

cha my

 

9. Lm. GIUSE NGUYỄN TIẾN MỸ

Sinh ngày: 10 – 10 - 1938
Thụ phong linh mục: 8 – 8 - 1972
Quê quán: Vỉ Nhuế
Linh mục tu sỹ dòng Saledieng Don Bosco

Địa chỉ: 173 (Số Cũ 258/3), Dương Quảng Hàm
Phường 5, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

 

----------------------- 

cha dinh

 

10. Lm. GIUSE NGUYỄN VIẾT ĐINH

Sinh ngày:1946
Thụ phong linh mục: 1975
Quê quán:  Vỉ Nhuế
Mục vụ tại: Giáo Phận Đà Lạt

 

  

cha liem

 

11. Lm. GIUSE NGUYỄN VIẾT LIÊM

Sinh ngày:  1947
Thụ phong linh mục:  976
Quê quán: Vỉ Nhuế
Mục vụ tại: Giáo Phận Đà Lạt

 

 

 

cha an

 

12. Lm. GIUSE NGUYỄN VŨ AN

Sinh ngày:
Thụ phong linh mục:
Quê quán:  Sài Gòn (Đồng Hương Vỉ Nhuế)
Mục vụ tại: Giáo xứ Máu Châu Báu Chúa

 

 

cha nng

 

13. Lm. Gioan Baotixita ĐỖ TRỌNG NĂNG

Sinh ngày: 22.12.1974
Thụ phong linh mục: 21.12.2002
Quê quán: Thanh Hóa (Đồng Hương Vỉ Nhuế)
Mục vụ tại: Giáo Phận Thanh Hoá

 

 

 

cha tuong

 

14. Lm. GIUSE LÊ DANH TƯỜNG

Sinh ngày: 19/9/1976
Thụ phong linh mục: 20/12/2007
Quê quán: Vỉ Nhuế
Mục vụ tại:  Tổng Giáo Phận Hà Nội