Cha cố Giuse Lê Đức Triệu sinh ngày 1-7-1922 tại giáo xứ Vỉ Nhuế, Yên Đồng - Ý Yên – Nam Định.

Thủa thiếu thời ngài học Tiểu học tại quê nhà. Sau đó ngày theo học tại Phủ Nghĩa Hưng và đậu bằng Sơ học Pháp Việt tại Nam Định. Lúc này ngài được thầy giáo Nguyễn Văn Thuyết gợi ý đi tu và giới thiệu ngài cho cha Trần Tiến Đức, cha xứ Bút Đông.

(Nhạc Sỹ Hoài Đức)

Tôi sinh vào ngày 01 tháng 07 năm 1922, nhưng trong giấy khai sinh lại ghi năm 1923. Vì khi lên 7 tuổi mới xin đi học, tức là quá một tuổi học lớp vỡ lòng, nên phải khai rút tuổi đi thì mới nhận vào lớp. Tôi sinh ra ở xã Vỉ Nhuế, Phủ Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định cũ, bây giờ đổi là xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Hà.