Các Linh Mục Chính - Phó Xứ

 

1. Lm. PHÊRÔ TẤT - Chính xứ

Chịu chức 24/5/1902
Quê quán: Bút Đông
Chính Xứ: 1903-1919
Tạ thế: 1919

2. Lm. GIOAN B. HẠNH - Phó xứ

 

3. Lm. PHAOLÔ ĐỖ VĂN LỊCH - Phó xứ

Sinh ngày:                     1917
Thụ phong linh mục:     30/5/1953
Quê quán:                     Tầm Khê
Chính xứ:                      (1950)
Tạ thế:           

 

am trinh ngoc giuse

 

4. Lm. GIUSE TRỊNH NGỌC AM - Chính xứ

Sinh ngày:                     1871
Thụ phong linh mục:     21/12/1910
Quê quán:                     Trác Bút (Bút Đông) - Hà Nam
Chính xứ:
Tạ thế:                           5/8/1958

               

5. Lm. DOMINICO ĐINH THÀNH CHUNG - Quản xứ

Sinh ngày:                     1908
Thụ phong linh mục:     28/3/1936
Quê quán:                     Phú Nhai - Bùi Chu
Quản xứ:                       1955? - 1979
Tạ thế:                           21 – 2 – 1979

 

NguyenVanYen

 

6. Lm. GIUSE NGUYỄN VĂN YẾN - Quản xứ

Sinh ngày:                    1942
Thụ phong linh mục:   26/6/1977
Thụ phong giám mục: 16/12/1988
Quê quán:                    Kẻ Vĩnh - Ý Yên - Nam Định
Quản xứ:                     1979 - 1988

 

 

cuong hoang kim giuse

 

7. Lm. GIUSE HOÀNG KIM CƯƠNG - Quản xứ

Sinh ngày:                   30 – 7 - 1942
Thụ phong linh mục:   8 – 12 - 1987
Quê quán:                    Lập Thành – Vụ Bản – Nam Định
Quản xứ:        

 

 

thinh nguyen ba martino

 

8. Lm. MARTINO NGUYỄN BÁ THỈNH - Quản xứ

Sinh ngày:                     9 – 11 - 1941
Thụ phong linh mục:    10 – 6 - 1994
Quê quán:                     Xuân Bảng (Kẻ Báng) – Vụ BẢn – Nam Định
Quản xứ:   

   

      

9. Lm. AUGUSTINO NGUYỄN KHẮC THÀNH - Quản xứ

Sinh ngày:                    11 - 11 - 1935
Thụ phong linh mục:    8 – 9 - 1998
Quê quán:                     xứ Nam Định
Quản xứ:                      2/2000 - 8/2000
Tạ thế:                          15/8/2000

 

luong tran duy anton

 

10. Lm. ANTÔN TRẦN DUY LƯƠNG - Phó xứ

Sinh ngày:                     6 – 1 - 1961
Thụ phong linh mục:    21 – 9 - 1995
Quê quán:                     xứ Phú Ốc – Nam Định
Phó xứ:

 

 

chinh phan van giuse

 

11. Lm. GIUSE PHAN VĂN CHỈNH - Quản xứ

Sinh ngày:                  21 – 1 - 1950
Thụ phong linh mục:  8 – 9 - 1998
Quê quán:                   xứ Vĩnh Đà                     
Quản xứ:

 

 

han nguyen van gioan

 

12Lm. GIOAN NGUYÊN VĂN HÂN - Phó xứ

Ngày sinh:                 13/10/1975; Lễ quan thầy: 27/12

Thụ phong linh mục: 29/11/2005

Quê quán:                  xứ Kim Bảng

Phó xứ:

 

 

vien kieu ngoc fx

 

13. Lm. PHANXICÔ XAVIÊ KIỀU NGỌC VIÊN - Quản xứ

Sinh ngày:                     20 – 10 - 1944
Thụ phong linh mục:    26 – 6 - 1977
Quê quán:                     Trại Mới - Mỹ Lộc - Nam Định
Quản xứ:                       Từ năm 2007 - 

 

 

hung nguyen phu phero

 

14. Lm. PHÊRÔ NGUYỄN PHÚ HÙNG - Quản xứ

Ngày sinh:                  23/11/1975; Lễ quan thầy: 29/6

Thụ phong linh mục: 29/11/2005

Quê quán:                  xứ An Tập

Giảm quản: 

 

phap phan ngoc gb

 

15. Lm. GIOAN B. PHAN NGỌC PHÁP - Quản xứ

Ngày sinh:                 14/04/1962; Lễ quan thầy: 24/6

Thụ phong linh mục: 08/09/2001

Quê quán:                  xứ Vĩnh Đà

Quản xứ: 

 

sy nguyen van giuse

 

16. Lm. GIUSE NGUYỄN VĂN SỸ - Phó xứ

Ngày sinh:                  02/01/1969; Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: 15/06/2012

Quê quán:                   xứ La Phù

Phó xứ: 

 

 

thong ngo van anton

 

17. Lm. ANTÔN NGÔ VĂN THÔNG - Giám quản

Ngày sinh:                  28/08/1979; Lễ quan thầy: 13/06

Thụ phong linh mục:  15/06/2012

Quê quán:                   xứ Tràng Duệ

Giám quản:               14/6/2014 - nay

 

linh nguyen van giuse

 

18. Lm. GIUSE NGUYỄN VĂN LINH - Phó xứ

Ngày sinh:                  21/10/1984; Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: 19/10/2017

Quê quán:                   họ Đầm Mơ, xứ Lưu Xá

Phó xứ:                       3/11/2017 - 15/11/2018

 

 

thinh nguyen huy gioan

 

19. Lm. GIOAN NGUYỄN HUY THỊNH - Phó xứ

Ngày sinh:                  1981; Lễ quan thầy: 27/12

Thụ phong linh mục:  27/6/2010

Quê quán:                   Giáo xứ Tân Độ

Phó xứ:                       16/11/2018 - 17/11/2019

 

 

thang tran van giuse

 

20. Lm. GIUSE TRẦN VĂN THẮNG - Phó xứ

Ngày sinh:                  1980; Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục:  23/10/2018

Quê quán:                   Giáo xứ Tân Độ

Phó xứ:                       17/11/2019 - nay