Tại Thánh Đường nhà thờ giáo xứ Vỉ Nhuế, vào lúc 17h30 Chúa Nhật lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ ngày 24/11/2019, thánh lễ tạ ơn và chia tay cộng đoàn giáo xứ Vỉ Nhuế của cha phó Gioan Nguyễn Huy Thịnh đã được diễn ra cùng với sự tham dự đông đảo của cộng đoàn.

Cha Gioan Nguyễn Huy Thịnh được bề trên giáo phận sai về làm mục vụ tại giáo xứ Vỉ Nhuế ngày 16/11/2018 với cương vị là phó xứ. Thấm thoát cha đã phục vụ 1 năm 10 ngày tại giáo xứ. Nay bề trên giáo phận lại thuyên chuyển cha đến làm mục vụ tại giáo xứ Canh Hoạch giáo hạt Thanh Oai.

Trước khi kết thúc Thánh lễ hôm nay, một vị đại diện cho cộng đoàn bày tỏ lòng biết ơn tới cha Gioan. Đáp lại, cha Gioan cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với cha xứ và nhất là đối với bà con hai giáo xứ mà cha đã đồng hành trong suốt hơn 1 năm qua.

Cộng đoàn giáo xứ chúng con xin dâng lời tạ ơn Chúa, cảm ơn cha, tấm lòng mục tử, cảm ơn những nỗ lực vì đoàn chiên. Và đặc biệt cha đã bỏ qua những thiếu sót lỗi lầm và tha thứ cho con cái của cha. Chúng con nguyện xin Chúa chúc lành cho cha trong nhiệm vụ mới, nơi giáo xứ mới. Xin Chúa thương ở cùng cha, để cha hân hoan loan báo Tin Mừng, để cha nên muối men mới, để cha nên bánh thiên rượu ngon nuôi sống đoàn chiên Chúa trao phó cho cha. Xin cha luôn cũng cầu nguyện cho cộng đoàn giáo xứ chúng con.

cha thinh 1

cha thinh 2

cha thinh 3

cha thinh 4

cha thinh 5

cha thinh 6

cha thinh 7

cha thinh 8

cha thinh 9

cha thinh 10

cha thinh 11

cha thinh 12

 

TT giáo xứ Vỉ Nhuế