Hình ảnh giáo xứ Vỉ Nhuế rước kiệu Thánh quan thầy Raphael 29-9-2019

ruoc quan thay 21

 

Truyền thông giáo xứ Vỉ Nhuế