THÔNG BÁO:

Lịch chầu tam nhật và chầu chính ngày thay mặt Giáo phận của giáo xứ Vỉ Nhuế tuần XXIII THƯỜNG NIÊN C - 2019

chau tam nhat 2019

chau chinh ngay 2019

lich le chau 2019