Cùng tổ chức hội thi Giáo lý cấp giáo hạt ngày 23/7/2019 trong toàn Tổng Giáo phận Hà Nội, giáo hạt Nam Định đã tổ chức cho 61 đội thi tại giáo xứ Vỉ Nhuế. Hội thi được khai mạc vào lúc 7h30 và bế mạc Hội thi lúc 10h30 với Thánh lễ tạ ơn và phần trao giải.

15946 hat nam dinh 1

Các đội thi có mặt tại giáo xứ Vỉ Nhuế từ sớm

15946 hat nam dinh 2

khai mạc hội thi trong nhà thờ

15946 hat nam dinh 3

Đề thi được phát cho các ban giám khảo

15946 hat nam dinh 5

Phòng thi giới trẻ

15946 hat nam dinh 6

15946 hat nam dinh 7

Phòng thi Thiếu nhi

15946 hat nam dinh 18

Phòng thi các gia đình

15946 hat nam dinh 22

Phòng thi giáo lý viên

15946 nam dinh

Phòng thi giới trung niên

15946 hat nam dinh 16

Thánh lễ tạ ơn bế mạc Hội thi

15946 hat nam dinh 8

15946 hat nam dinh 9

Đại diện các đội đạt giải khuyến khích

15946 hat nam dinh 10

Đại diện các đội đạt giải ba

15946 hat nam dinh 12

Đại diện các đội đạt giải nhì

15946 hat nam dinh 11

15946 hat nam dinh 13

Gia đình đạt giải nhất đến từ giáo xứ Bảo Long

15946 hat nam dinh 14

Giới trẻ đạt giải nhất đến từ giáo xứ An Lộc

15946 hat nam dinh 23

Đội trung niên đạt giải nhất đến từ giáo xứ Trình Xuyên

15946 hat nam dinh 24

Đội giáo lý viên đạt giải nhất đến từ giáo xứ Trình Xuyên

15946 hat nam dinh 25

Đội thiếu nhi đạt giải nhất đến từ giáo xứ Tường Loan

ket qua hat nam dinh 2019

BTT giáo hạt Nam Định