Video

Video đêm hoan ca diễn nguyện và Thánh lễ Mừng Chúa Giáng Sinh giáo xứ Vỉ Nhuế 2019

Video: Nguyễn Hưng

Video hoan ca diễn nguyện

 

Video Thánh lễ Đêm