10 năm về trước, vào Thứ Bảy ngày 7/7/2007, cha Giuse Lê Đức Triệu đã trở về Nhà Cha. Trong tâm tình của những người con dân xứ Nấp, chúng ta nhớ và cầu nguyện cho ngài.

 

 SƠ LƯỢC TIỂU SỬ LINH MỤC GIUSE LÊ ĐỨC TRIỆU (Nhạc Sĩ Hoài Đức)