Thứ hai, ngày 01 tháng 05 năm 2016, quý cộng đoàn và các hội đoàn trong Giáo xứ Vỉ Nhuế đã quy tụ về ngôi thánh đường giáo xứ để cùng với vị cha chung Antôn long trọng khai mạc tháng hoa và rước kiệu, dâng hoa tôn kính Đức Mẹ.

Giáo xứ Vỉ Nhuế rước kiệu và dâng hoa khai mạc tháng hoa kính Đức Mẹ 1-5-2017