Tin Giáo Xứ

Cha Giuse Nguyễn Văn Linh nhậm nhiệm sở phó xứ xứ Vỉ Nhuế

20 DAYS AGO
Cha Giuse Nguyễn Văn Linh nhậm nhiệm sở phó xứ xứ Vỉ Nhuế

Ngày 3 tháng 11 năm 2017, Giáo xứ Vỉ Nhuế hân hoan chào đón cha phó Giuse Nguyễn Văn Linh về mục vụ tại giáo xứ Vỉ Nhuế theo sự bổ nhiệm của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn - Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội....

Hướng tới việc thành lập phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể

25 DAYS AGO
Hướng tới việc thành lập phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể

Để chuẩn bị cho việc thành lập phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể của giáo xứ. Được sự quan tâm, lo lắng của cha Giám quản Antôn mong cho con em trong giáo xứ ngày thêm ngoan ngoãn, trưởng thành trong đời sống đức tin v&agr...

Chúa Nhật: - Lễ 1: 07h00: Dành cho thiếu nhi
     - Lễ 2: 19h00: Dành cho cộng đoàn
Thứ hai: 05h00 Hội Mân Côi và Hội Thánh Đê phục vụ.
Thứ ba: - 19h30: Các Giáp luân phiên phục vụ;
sau lễ Chầu Thánh Thể
Thứ Tư: - 05h00: Hội Giuse phục vụ.
Thứ Năm:   - 17h30 Thiếu nhi phục vụ;
     - 19h30 Chầu Thánh Thể.
Thứ Sáu: - 05h00: Hội Lê-gi-ô Mariae phục vụ.
Thứ Bảy: - 05h00: Hội Mân Côi và Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp phục vụ.
- 19h00: Giới trẻ phục vụ

Lưu ý: Riêng các ngày lễ trọng sẽ có lịch thông báo cụ thể